Ing. PĚVA ČOUKOVÁ

7. 11. 2019

Účetní závěrka pod drobnohledem, chyby v příloze i účetní závěrce, finanční analýzy

1. Chyby a omyly v účetní závěrce aneb umíte sestavit správně účetní závěrku svojí účetní jednotky?

  • Výkaz rozvahy se zaměřením na problematické řádky
  • Výkaz zisku a ztráty a problematické řádky
  • Příloha k účetní závěrce včetně vzorové přílohy
  • Finanční analýzy a rozbor hospodaření s vzorovým xls souborem
  • Cash flow v návaznosti na finanční analýzy
  • Výkaz o změnách vlastního kapitálu jednoduše

Očima auditora a daňového poradce krok za krokem projdeme celou účetní závěrku včetně zopakování problematiky zveřejňování a výroční zprávy. Nebude chybět praktické využití rozboru účetní závěrky, které by měla každá „správná“ účetní umět.

2. Seznámení s aktuálním vývojem přípravy nového zákona o účetnictví

3. Seznámení s připravovanými interpretacemi NÚR