Ing. Mgr. OLGA HOCHMANNOVÁ

8. 11. 2019

DPH a významné změny roku 2019, upozornění na chyby a vše, co Vám mohlo uniknout, výhled změn 2020

1. Aktuální informace z oblasti DPH, změny směrnice a ZDPH

 • Aktuální informace DPH, vývoj legislativy v ČR i v Bruselu – zavedení konečného systému pro obchodování se zbožím mezi členskými státy, vnitrostátní režim přenesení daňové povinnosti

2. Změny DPH 2019 – 2021, legislativa, nové metodické informace GFŘ

 • Zjednodušení pravidel zvláštního režimu jednoho správního místa, změna místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb
 • Zacházení s poukazy
 • Oprava základu daně a výše daně, nedobytné pohledávky, dopad na odpočet daně u příjemce plnění
 • Změny sazeb daně od 1. 1. 2020 – dodání tepla, postup při vyúčtování dodávek za r. 2019
 • Významná oprava nemovité věci a dopad na úpravu odpočtu daně
 • Režim přenesení daňové povinnosti – příjemce jako osoba povinná k dani, ochrana použití RPDP, jednání v dobré víře
 • Změny odpočtu daně při registraci, vrácení odpočtu daně při zrušení registrace – prodloužení na 60 měsíců, vyvezené zboží, vrácení daně z drobného hmotného majetku
 • Změny DPH od r. 2021 – zdaňování nájmu nemovitých věcí, podání identifikovaných osob
 • Ostatní změny v r. 2019 – 2020, změny v kontrolním hlášení, nové metodické informace GFŘ  

3. Návrh novely ZDPH 2020

 • Změny v pravidlech obchodování se zbožím mezi členskými státy – přemístění zboží, dodání zboží v řetězci, doplnění podmínek pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu

4. Ostatní aktuální informace, diskuze, dotazy