Ing. IVANA PILAŘOVÁ

6. 11. 2019

Významné informace z daňového balíčku 2019, novela zákona o EET, výhled změn 2020

Zákon o evidenci tržeb

 • Finální novela, spuštění zbylých fází
 • Zvláštní režim evidence pro malé podnikatele a jeho příprava

Zákon o daních z příjmů

 • Změny v oznamovací povinnosti
 • Paušály fyzických osob a následky z toho plynoucí
 • Odpočet na výzkum a vývoj v nové podobě
 • Následky směrnice ATAD pro právnické osoby – test nadměrných výpůjčních výdajů, pravidla pro zahraniční ovládanou osobu, zdanění při odchodu
 • Závěry KOOV k dani z příjmů a následný výklad této problematiky (technické zhodnocení v nájemních vztazích, vznik nepeněžních příjmů, problematika bezúplatných příjmů a další)
 • Zajímavé a poučné judikáty k dani z příjmů
 • Nové informace a pokyny GFŘ
 • Návrhy novel pro rok 2020, pokud budou k dispozici

Daňový řád

 • Navrhované změny ve lhůtách a procesech podávání daňových přiznání
 • Novinky v sankcích

Novinky v používání datových schránek